De lente loeit weer

Dansende koeien en dartelende lammetjes: de lente loeit weer op de boerderij! In dit lespakket maken de leerlingen kennis met een melkveehouderij. De boer zorgt goed voor zijn dieren door ze een schone stal, goede voeding en een aai over hun bol te geven. De 50 melkkoeien zorgen iedere dag voor een enorme hoeveelheid melk. Van deze melk wordt kaas gemaakt.

Laat de lente loeien in de klas met dit lespakket!
Bekijk de video over het dagritme van de boer.
Luister iedere dag naar het antwoord dat de boer
geeft op een vraag die kinderen hem hebben
gesteld. En raad samen welke boerderijgeluiden er voorbijkomen. Leer en kijk mee in het boerenbedrijf!

Handleiding